Işıklar Köyü Testicikırı Mevkii Çan Yolu No:37

Merkez – Çanakkale

Telefon

(+90) 286 217 20 70

E-Posta

info@canakkalemadencilik.com

MİNERALLERİNİN TARİFİ
BALCILAR maden sahasında, polimetalik cevherleşme mevcut olup, cevher esas olarak Kurşun ve Çinko içermekle beraber, tali olarak Bakır, Gümüş ve Altın içermektedir.

Yüzeyden alınan kaya numunelerinin analiz sonuçlarına göre ; %1 – % 7.5 Pb, %1 – % 8.4 , ortalama 10 gr/ton Ag ve 1.69 gr/ton Au değerleri mevcut olup, ekonomik bakır oluşumu gözükmemektedir.

Metalik cevher mineralleri olarak galen (PbS), sfalerit (ZnS) olmakla birlikte, gümüşün kurşunla birlikte olduğu ve altının ise kuvars yada barit içerisinde serbest halde olduğu sanılmaktadır. Galen ve Sfalarit, kuvars-barit damarları içerisinde genellikle iri kristaller halinde dissemine vaziyettedir.

Cevherin ortalama yoğunluğu ; Cevherin ortalama yoğunluğu kuvars ve barit içeriğine bağlı olarak değişmekte olup, 2.5 gr / cm3 ile 4 gr / cm3 arasında değişmektedir.

Mineral parajenezi ; Mineral parajenezinin kuvars – barit – sfalarit – galen – Au – Ag olduğu kabul edilmektedir.

Cevherleşmenin yaşı ; Cevherleşme yapısal olarak Miyosen yaşlı andezit lav ve aglomeralarını kestiğine göre; cevherleşme yaşı olarak Miyosen – Pliyosen olarak kabul edilebilir.

Cevher dokusu ; Cevherleşme hidrotermal bir oluşum olduğu için ; boşluk dolgu oluşum dokuları olan bandlaşma, kabuksu bandlaşma , breşik ve saçınımlı dokular gözlenmiştir.

Cevherin rengi ; Cevher rengi içermiş olduğu gang (kuvars – barit ) ve cevher minerali ( galen – sfalerit ) oranına göre değişmekte olup, genellikle gri olarak belirtilebilir.

Cevher gang oranı ; Cevherdeki gang oranı 1’e 25 ile 30 arasında değişmektedir.

YATAK ÖZELLİKLERİ
BALCILAR maden sahası içerisinde yaygın alterasyon gözlenmemekle beraber , cevherleşme; Miyosen yaşlı Balcılar volkaniklerndeki andezitler içerisinde, yapısal kontrollü, genellikle damar ve lokal olarak da stokwerk şeklinde oluşmuştur. Damarlar genellikle K 70-80 B ve G 70-80 D yönlemli olup, kuzeydoğuya doğru, genellikle dik ve dike yakın ( 70-90 derece) dalmaktadır.

Kalınlıkları 20 cm ile 2 m arasında, görünür uzunlukları ise 20m ile 80 m arasında değişen, birbirine yaklaşık olarak paralel 5 damar sistemi mevcuttur.

Cevherleşme az sülfürlü / Adularya – Serizit tipinde olup, epitermaldir. Megaskopik olarak kuvars – barit – serizit içerisinde, saçınımlı olarak büyüklükleri 2 mm ile 5 mm arasında değişen galen ve sfalarit görülmüştür. Ekonomik altın ve gümüşün varlığı da muhtemeldir.