İletişim
Balıkesir Yolu 5.Km 17100 ÇANAKKALE

İletişim Hattı
Tel : 0-286-217 20 70
info@canakkalemadencilik.com
 

Hakkımızda

Eldeki kayıtlara göre 1900 yılından 1912 yılına kadar Rumlar ve İtalyanlar tarafından Koru Deresi'nin 3m kadar üst kotundan açılan ana galeri cevher zonu içersinde 44m sürülmüştür. Sonradan bu ana galerinin 15. ve 40. metrelerinden sağlı sollu olarak da ikişer kısa tali galerilere başlanmıştır. Eski imalatta iki adet kuyu mevcut bulunmaktaydı. Bu kuyular halen eski imalatın içinde kalmış bulunmaktadırlar. Ana galeride tamamen bugünkü imalatın içinde kalmıştır. Uzun bir aradan sonra Cumhuriyet döneminde 1959 yılında başlanan tecrübe işletmesinde açık işletme şeklinde çalışmalar yapılmıştır. Çıkarılan cevher elle zenginleştirilmiş 60 ton kadar konsantre elde edilmiştir. Fakat yıllarca düzenli bir faaliyet gösterilmediğinden dere taşkınlarıyla cevherin önemli bir kısmının zayii olduğu tahmin edilmektedir.

Arama ruhsatının Çanakkale Madencilik A.Ş.'ye intikali olan 1959 yılından itibaren 1971 yılına kadar sahada faaliyet aralıklı olarak sürdürülmüştür. İR-286 Ruhsat yine Çanakkale Madencilik A.Ş. olarak bugünkü sahiplerine devredildikten sonra ocakta bugünkü gelişmeleri hazırlayan çalışmalara geçilmiştir. Nitekim ruhsatın bugünkü sahiplerine devrini müteakip hemen bir flotasyon tesisi kurma yolunda çalışmalar geçilmiş fakat enerji getirmekteki engel ve formaliteler sebebi ile Koru Ocağı ancak 1976 yılında Çanakkale'de gerçekleştirilebilmiştir. 1971-1974 yılları arasındaki faaliyetlerde elde edilen 320 ton kadar tüvenan cevher yine elle ayıklanarak 60 ton kadar nispeten yüksek tenörlü cevher haline dönüştürülmüştür. 1975-1977 yıllarında elde edilen toplam 865 ton cevher ise 1977 yılında faaliyete geçen flotasyon tesisinde işleme tabii tutularak 215 ton konsantre olarak satışa sunulmuştur ve 1977 yılından itibaren de cevher flotasyon tesisinde flote edilerek zenginleştirilmektedir.

Çanakkale Madencilik A.Ş. İlk konsantresini 1978 yılında kendi imkanları ile imal ettiği ve Çanakkale de flotasyon tesisi olarak kurduğu, günde ( 24 saatte ) 25 ton Çinko ve Kurşun sülfürlü cevherleri işleyerek çalışmaya başlamıştır. Bu tüvenan cevherleri başlangıçta tenör olarak bugüne göre birkaç misli zengin olması sebebiyle ekonomik olmaktaydı. Ancak zamanla cevher tenörlerinde başlayan azalma, günlük işlenecek cevher miktarını yükseltmek zorunluluğu yaratmıştır.

Çanakkale Madencilik A.Ş. uhdesinde bulunan Koru Madeni'ni verimli ve ekonomik bir şekilde çalıştırmak için son yıllarda önemli faaliyetler gösterilmiş ve yatırımlar yapılmıştır.

1996 yılında 3.ünitenin faaliyete ,2001 yılında 1.ünitenin faaliyete geçirilmesiyle kapasite 900 ton tuvenan/gün miktarına ulaşmıştır.