İletişim
Balıkesir Yolu 5.Km 17100 ÇANAKKALE

İletişim Hattı
Tel : 0-286-217 20 70
info@canakkalemadencilik.com
 

Çevre Politikamız

Çanakkale Madencilik, faaliyetlerinin kaynağının her zaman için doğa olduğunu sürdürülebilir bir çevre için çaba gösterir.

Bu politika aynı zamanda Çanakkale Madencilik tesislerinde faaliyet gösteren tedarikçiler için de geçerlidir. Çanakkale Madencilik tesisleri dışındaki tedarikçilerini, çevre politikamızla uyum içerisinde çalışmak yönünde teşvik eder.

Çevre ile ilgili yayınlanan kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatları asgari koşullar olarak kabul eder.

Çanakkale Madencilik çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı yaratmak için çaba sarf eder ve tüm çalışanlarının çevrenin korunması ile ilgili sürekli eğitim almasını sağlar.

Yeni teknolojiler ve teknik ilerlemelerin belirlenmesinde çalışma ortamı, çevrenin korunması ve kaynakların etkin kullanılması gözetilir.

Kamu ve yönetimiyle karşılıklı iletişim ve işbirliğimiz, açıklık ve gerçekçilik temelinde sürdürülür.